ANASAYFA » TERIMLER
 • Terimler


  Açık Hava Reklamcılığı Terimleri
   
   Her sektörün olduğu gibi Açıkhava reklam sektörünün de kendisine has terimleri mevcut. Açıkhava reklam sektörünün bilinmesi gereken terimleri bu yazımızda sizlere sunulmuştur. Mevcut terimler arasında olmayıp ta sizinde arşivimize eklemek istediğiniz bildiğiniz terimleri yorum olarak bu yazımıza eklediğiniz takdirde çok önemli bir başvuru kaynağına sahip olacağız.
   
   Açık Hava Reklamı

  Kamuya açık iç / dıs mekanlarda teshir edilen ve herhangi bir ürün ya da hizmet için talep ve / veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.
   
  REKLAM VEREN
   
  Ürün ve / veya hizmetinin reklamını yapan üretici, hizmet sunucu, satıcı ya da yüklenici kişi ve / veya kurumlar olarak ifade edilir.
   
  REKLAM AJANSI
   
  Reklam ajansları müşterilerinin genel tanıtım, pazarlama, imaj ve / veya marka yaratma ya da geliştirme stratejileri ile uyumlu reklam faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanmasından sorumlu hizmet firmalarıdır.
   
  REKLAM KURULUŞU
   
  Reklamlari hedef kitleye ulastıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcisı olan kişi veya kurumlari ifade eder.
   
  REKLAM ALANLARI
   
  Reklam, tanıtım ve ilan elemanlarının konulabileceği yer ve alanları ifade eder.
   
  REKLAM PANOSU / LEVHASI / TABELASI
   
  Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir
   
   


 • TANITIM
   
  Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.
   
  TANITIM PANOSU / LEVHASI / TABELASI
   
  Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi / kurum / sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir.
   
  İLAN
   
  Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını ifade eder.
   
  İLAN PANOSU
   
  Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının konulabileceği, asılabileceği, sergilenebileceği teşhir ünitelerini ifade eder.
   
   
   Açık Hava Reklamcılığı Ürünleri
   
  ÜÇ BOYUTLU REKLAMLAR
   
  Gerçek bir cisim ya da şeklin kopyalanması ile oluşturulmuş ve bir reklam gereci olarak kullanılan üç boyutlu bir röproduksiyon anlamına gelir. Röproduksiyon, ölçek olarak büyütülmüş, minyatürize edilmiş veya aynı boyutta olabilir, bir binaya takılmış veya binanın bir parçası olarak inşa edilmiş olabilir. Röproduksiyon, kendi başına durabilir veya pilonlar gibi kendi başına durabilen panoların bir parçasını oluşturabilir.
   
  A TABELALAR
   
  Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarından iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde "A" formatında birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.
   
  AKARYAKIT İSTASYONLARI
   
  Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları, yönlendirme panoları vb. reklam elemanlarının birarada kullanıldığı işletmelerdir
   
  ATM KABİNİ REKLAM UYGULAMALARI
   
  Bankaların otomatik para çekme makinalarının yer aldığı kabinlere yönelik reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  BANNER
   
  Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam elemanlarıdır.
   
  BAYRAK / FLAMA
   
  Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi / kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerdir.
   
  BEZ / PVC AFİŞ
   
  Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, hafif ve geçici kullanıma uygun tanıtım ve reklam elemanlarıdır.
   
  BILLBOARD / BIGBOARD / MEGABOARD
   
  Bilboardlar reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam / tanıtım üniteleridir. Reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya megaboard olarak adlandırılırlar.
   
  BİNA GİYDİRME UYGULAMALARI
   
  Bina sağır duvarları, cephe kaplamaları, cam yüzeyleri ve vitrinlerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  BUNTING SIGN
   
  Genellikle açılış ve kutlamalar sebebi ile bayrak, flama vb dekoratif reklam ürünlerinin birarada çok miktarda kullanılması ile oluşturulan reklam elemanlarıdır.
   
  CAM GRAFİKLERİ
   
  Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.
   
  ÇATI REKLAMLARI
   
  Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimari yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  ÇATI ÜSTÜ REKLAM PANOLARI
   
  Bina ve benzeri yapıların mimari yapısından bağımsız olacak şekilde, bina çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilen reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  ÇİFT TARAFLI PANOLAR
   
  Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  ÇOK YÜZLÜ PANOLAR
   
  Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  DUVAR / ALIN REKLAMLARI
   
  Bina veya benzer yapıların dış cephelerinde yer alan herhangi bir duvarına, bina cephesine paralel ya da dik (çıkıntılı) olacak şekilde takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  GÖLGE, TENTE
   
  Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir tanıtım ya da reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve / veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş kanvas, kumaş vb malzemelerden yapılan ve tente olarak ta adlandırılan ünitelerdir.
   
  HAREKETLİ VE YANIP SÖNEBILEN REKLAMLAR
   
  Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamlardır.
   
  IŞIKLI PANOLAR / LEVHALAR / TABELALAR
   
  Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb aydınlatma elemanları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panolarıdır.
   
  İSİM - UNVAN PANOLARI
   
  Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklam levhalarıdır.
   
  KABİNLİ REKLAM PANOLARI
   
  Reklamın sergilenmesi için bir duvara sabitlenmiş ve saydam yüzeyli, kilitlenebilir teşhir üniteleridir.
   
  KANOPİ ALIN REKLAMLARI
   
  Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş kanopilerin cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  KIOSK
   
  Üzerinde dokunmatik ekran ve / veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb kamuya açık alanlarda reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılabilen ürünlerdir.
   
  KÖPÜK REKLAMLAR
   
  Strofor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam ve tanıtım elemanlarıdır.
   
  KULE REKLAMLARI
   
  Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  KUTU HARFLER
   
  Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam / tanıtım üniteleridir.
   
  LED EKRANLI REKLAMLAR
   
  Dekoratif ışık yayn diyod kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  MESLEK VE / VEYA İSİM LEVHASI / TABELASI
   
  Bir binada faaliyet gösteren doktor, avukat vb. serbest meslek bürolarını ve benzer işletmeleri belirten levhalardır.
   
  NEON REKLAMLAR
   
  Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  OTOBÜS DURAĞI REKLAMLARI
   
  Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  PENCERE REKLAMLARI
   
  Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.
   
  PILON / TOTEM / HIGHRISE
   
  Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız -genelde yakınında- bir alanda yere sabitlenmiş, yüksek reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  POSTER PANEL
   
  Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir.
   
  RAKET / CLP
   
  Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam ve tanıtım alanları için çoğunlukla kaldırım vb yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ve tanıtım üniteleridir.
   
  SAĞIR DUVAR CEPHE REKLAMLARI
   
  Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve vinil ve boya ile gerçekleştirilen ilan ve reklamlardır.
   
  SANDWICH BOARD SIGN
   
  İşletme, ürün, promosyon, servis ya da diğer ticari ve toplumsal faaliyetlerin reklamının yapılması veya tanıtılması için geçitlerde veya diğer kamuya açık alanlarda sergilenen portatif, kendi başına durabilen tabelalardır.
   
  STAND / DISPLAY / P.O.P
   
  Ürün sunumu / teşhiri / sergilenmesi için tasarlanan reklam ve tanıtım ürünleridir.
   
  ŞEHİR MOBİLYALARI REKLAMLARI
   
  Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklam ve tanıtımlardır.
   
  TAŞIT GİYDİRME UYGULAMALARI
   
  Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb araçlar üzerine yapılan dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarıdır.
   
  V TABELALAR
   
  Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “V” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.
   
  VİNİL REKLAMLAR
   
  Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki bİnaların üzerine uygulanan perdelerdir.
   
  YER GRAFİKLERİ
   
  Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
   
  YERE MONTE REKLAM PANOLARI
   
  Bir ya da daha fazla ayak, direk vb ile yere (zemine) sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam / tanıtım panolarıdır.
   
  YÖNLENDİRME PANOSU / LEVHASI / TABELASI
   
  Araçlara ya da yayalara yol gösteren ve yönlendiren tabelalardır.
   
  ZEPLİN VE BALON REKLAMLARI
   
  Zeplin ve balon üzerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.